Welkom op SG-Online

de site voor eenvoudig registreren
van schapen en geiten.

  • Uitgebreide diergegevens registeren
  • Afgeven van vaccinatieverklaringen
  • U voldoet aan de verplichtingen van EZ
  • Gezondheidsverklaringen en certificaten opvragen
  • VKI meldingen doen

Meld u nu ook aan voor de gratis
GD Schapen en Geiten e-nieuwsbrief

aanmelden nieuwsbrief

Is eHerkenning nodig om in te loggen op SG-Online?

Nee, om I&R meldingen (en diervlag meldingen voor de Q-koorts vaccinatie) te doen aan de centrale database via SG-Online hoeft géén e-herkenning te worden aangevraagd. Naast het doen van I&R meldingen wordt de RVO website echter ook gebruikt voor bijvoorbeeld de mestboekhouding, aanvraag van subsidies en de landbouwtelling/gecombineerde opgave. Voor bedrijven met een kamer van koophandel nummer is hiervoor vanaf 1 januari eHerkenning 2+ nodig. Voor bedrijven zonder kamer van koophandel nummer wordt de mogelijkheid geboden om met DigiD in te loggen. Kijk voor meer informatie hierover op mijn.rvo.nl.

Behandelingen opvoeren binnen SG-Online

GD biedt de mogelijkheid om via SG-Online medicijntoediening en handelingen die verricht worden aan het dier te registreren. Het afgelopen jaar zien we een toename in het gebruik van deze toepassingsmogelijkheid.
Vastlegging van (be)handelingen in SG-Online gaat eenvoudig en de gegevens blijven bewaard bij het dier. Bij verkoop van het dier voor het leven blijven de gegevens binnen SG-Online beschikbaar voor de nieuwe houder. Alléén de registratie van de Q-koorts vaccinatie wordt ook automatisch doorgegeven aan de landelijke I&R databank. Alle andere ingevoerde (be)handelingen zijn alleen zichtbaar voor de houder van het dier via SG-Online.

Meer nieuws

Tips

We hebben voor u een aantal tips over SG-Online op een rijtje gezet. Klik op de link hieronder om deze tips te bekijken!

Naar de tips